نرم افزار مجازی FortiGate

نرم افزار مجازی FortiGate به شما اجازه می دهند که نقاط کور را با پیاده سازی کنترلهای امنیتی درون زیرساخت مجازیتان، کم کنید. همچین به شما اجازه می دهند تا به سرعت زیر ساخت امنیتی را هر وقت و هر جایی که مورد نیاز است، فراهم کنید . نرم افزار مجازی FortiGate حاوی تمامی خدمات شبکه بندی و امنیتی رایج برای دستگاههای FortiGate سنتی مبتنی بر سخت افزار می باشند . در خصوص نرم افزار های مجازی از Fortinet قابل ذکر می باشد که شما قادر به راه اندازی ترکیبی از نرم افزار های مجازی و دستگاههای سخت افزاری می باشید، که با هم کار می کنند و از یک پلتفرم مدیریت متمرکز مشترک، مدیریت می شوند.

نام محصول
FortiGate-VM00
FortiGate-VM08
FortiGate-VM04
FortiGate-VM02
FortiGate-VM01
پهنای باند 1518 بایت فایروال پهنای باند 512 بایت فایروال پهنای باند 64 بایت فایروال بیشترین همزمانی session فایروال تعداد session جدید در هر ثانیه پهنای باند IPS IPSec Throughput 512 Byte Packet پهنای باند آنتی ویروس (Proxy) پهنای باند آنتی ویروس (Flow) مجموع واسط های شبکه کل حافظه ذخیره سازی
500 Mbps500 Mbps500 K10 K400 Mbps100 Mbps100 Mbps10 x virtual nics(Up to) 2 TB
4.0 Gbps*4.0 Gbps*8.0 M100 K1.0 Gbps200 Mbps600 Mbps10 x virtual nics
2.0 Gbps2.0 Gbps3.5 M75 K800 Mbps175 Mbps500 Mbps10 x virtual nics
1.6 Gbps1.6 Gbps2.5 M25 K600 Mbps150 Mbps350 Mbps10 x virtual nics
1.0 Gbps1.0 Gbps1.0 M20 K600 Mbps125 Mbps200 Mbps10 x virtual nics(Up to) 2 TB

دیتاشیت محصولات